Rejestracja

Zasady rejestracji uczestników Zjazdu 95-lecia szkoły.

Rejestracja uczestnika polega na wpłacie wpisowego w wysokości 50 złotych od osoby, na konto Stowarzyszenia „Traugutt dla Przyszłości”

KONTO NR     91 1050 1142 1000 0090 8003 2866

Ponadto osoby chcące uczestniczyć w Balu Absolwentów w Złotym Potoku, dodatkowo uiszczają kwotę 180 złotych od osoby, dokonując przelewu na wyżej podane konto.

Rejestracja internetowa dla uczestników części przedpołudniowej mającej miejsce na terenie szkoły trwa

od 1 maja 2015r. do 15 października 2015r.

Zakup biletów na Bal Absolwenta trwa od 1 maja 2015r. do 15 września 2015r. lub do wyczerpania zaproszeń.

Dokonując przelewu prosimy o podanie następujących informacji:

– imię i nazwisko wpłacającego( również panieńskie w przypadku kobiet)

– rok ukończenia szkoły, klasa, wychowawca

Dla niezdecydowanych będzie możliwość rejestracji w szkole w dniu Zjazdu czyli 24 października 2015r.

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im Romualda Traugutta w Częstochowie znajdujące się na ulicy  Kilińskiego 62, 42-200 Częstochowa . Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zjazdu absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im Romualda Traugutta w Częstochowie i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Podanie organizatorom zjazdu absolwentów swoich danych osobowych jest dobrowolne oraz jednoznaczne z    wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tychże danych na potrzeby organizacji zjazdu.