Monthly Archives: Listopad 2013

Wspomnienia p.prof. Włodzimierza Kolmana

Kolman Włodzimierz

WAŻNE DLA MNIE PIĘCIOLECIE (1973-1978)

            Kiedy po wielu staraniach udało mi się przenieść z IV LO do „Traugutta”, nie przypuszczałem, że praca w nowej szkole tak bardzo zmieni moje życie. Przenosiny te ukazały mi zupełnie nowe przestrzenie i możliwości.

Atmosfera pracy w II LO była tożsama z mym wyobrażeniem o wolności poczynań opartych na zaufaniu i samodzielności. W Traugucie każdy, kto miał dobry pomysł, mógł się sprawdzić i liczyć na pomoc Szefa.

Styl pracy Pana Dyrektora Antoniego Drzazgi sprawiał, że uruchamiały się w ludziach najlepsze motywacje, uczucia zaufania, ale i obowiązkowości. Dyrektor zawsze był opanowany, życzliwy, z typowym dla Niego dystansem do zachowań emocjonalnych, rozumnie wymagający solidności w pracy, zarówno w sferze przedmiotowej, jak i w tej trudniejszej – wychowawczej, gdzie bez talentu o sukcesie nie mogło być mowy. Posiadał niewątpliwą umiejętność rozładowywania konfliktów różnymi środkami; choćby dowcipem. Dla mnie był Szefem predestynowanym do pełnienia ważnych stanowisk i mógłby być specjalistą kształcącym kadry dyrektorów szkół. W Jego liceum obowiązywało zachodnioeuropejskie poszanowanie demokratycznych standardów.

W rozmowie z Dyrektorem napomknąłem o posiadaniu harcerskiego stopnia instruktorskiego zdobytego w czasie studiów pedagogicznych. Na studiach tych studenci „musieli zaliczyć wiedzę” między innymi z harcerstwa, zapytałem więc, czy nie powinienem przejąć opieki nad harcerstwem.

Startujemy

Termin Zjazdu ustalony. Widzimy się 24.10.2015r.