100-lecie szkoły – monografia

Szanowni Państwo!

Przygotowujemy się do kolejnego jubileuszu naszej szkoły, a będzie to 100-lecie jej istnienia. Na tę okoliczność redagujemy publikację poświęconą wszystkim naszym absolwentom. Na dzień dzisiejszy prezentujemy ją w wersji elektronicznej „otwartej”, która będzie wzbogacana o nowe treści,  także przez Państwa, przez kolejne pięć lat. Publikacja zostanie wydana w formie książkowej na jubileusz 100-lecia istnienia szkoły.

Zwracamy się więc do Państwa, jako absolwentów, o spisanie swoich wspomnień związanych z okresem pracy i nauki w naszej placówce, a także wzbogacanie rozpoczętej publikacji   o nowe fotografie. Prosimy także o uwagi i wskazówki, które będą cenną pomocą w dalszej pracy redakcyjnej. Wspomnienia, które dotychczas otrzymaliśmy, są już zamieszczone w publikacji.

Prosimy o podanie we wspomnieniach następujących informacji:

– imię i nazwisko (u pań nazwisko panieńskie), adres lub inny kontakt,
– lata pracy lub nauki w naszej placówce oraz profil i nazwa klasy (informacje dla absolwentów),
– zdjęcie, które zamieszczone będzie przy wspomnieniu.

Szczególnie nas ciekawią Państwa wspomnienia związane z:
– wspomnieniami z wycieczek, obozów i innych imprez szkolnych,
– o czym myślę patrząc na budynek mojej szkoły, przypominając lata nauki,
– szkoła na wesoło (wspomnienia z lekcji, przerw, spotkań z uczniami i nauczycielami),
– szkoła – spełnione oczekiwania,
– działaniami podejmowanymi w szkole, które miały wpływ na mój rozwój,
– wartościami przekazywanymi przez środowisko szkolne, które ukształtowały mój charakter.

Dziękujemy za przesłane materiały i prosimy o nadsyłanie kolejnych wspomnień, fotografii, uwag na adres:

Pocztą elektroniczną na adres: 100@traugutt.net  z tematem: jubileusz 100-lecia lub w wersji papierowej na adres:

II LO im. R. Traugutta w Częstochowie
ul. Kilińskiego 62
42-200 Częstochowa
z dopiskiem: 100-lecie

 

 

JUBILEUSZ 95-LECIA
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZĘSTOCHOWIE

kalendarium – absolwenciwspomnieniafotografie